The fear of death

“The fear of death is born with man, though this is the only thing he knows is certain to happen to him.  Attachment to material things make man cling to life.”

When you chant the Name of the Divine, when you are one with the Divine, you accept death. While you are attached to life and afraid of death, you die with that fear and that weight clinging to you.

If you have attained liberation you are free from death, you accept the inevitable.
You die without fear and by remembering the Name of God, your soul leaves the body free of that fear and attachment. If you are reborn, your soul is still free from that fear.

If you die in “unity”, you are free from rebirth, unless you will it.”

Babaji

 

On the verge of death there is often remorse for time not being spenned and for wounds not being healed.

There is often regret for unspoken things or regret for harm being done.

There are often quarrels, fights, hate, resentment, things that still weigh on you !

There is often remorse for fears not being faced or for unrealised dreams !

There are often feelings of shame and guilt and there is the final one :

there is the fear of punishment from a judgemental God !

If we could forgive ourselves and others for harm being done and clear our unfinished businesses, we wouldn’t have to carry that much with us !

Some people realise that they have been chasing an illusion and have been postponing their happiness.

After swimming upstream for so long, after struggling for so long, they feel it’s too late…they are too tired , or they feel too sick and too old to make any change.

Then suddenly no more time is left to spend with loved ones and to do the things that really matter…

Don’t wait till the verge of death to liberate you from your fears. Don’t wait to free yourself from the weights of anger and hate. Don’t wait until it’s too late to be loving and forgiving !

Phuro! Be inspired!

 

 

 

 

Advertenties

The tree of life

I may often stand alone in this life,
but I never stand by myself.

Just as I cannot separate from my own shadow,
so are all the qualities of The Tree of Life deep within me.

I am the Living Tree of Life
built of Earth, Water, Fire, Air and Ether.
Linked to the chain of cause and effect
moved by the Cosmic Energy,
the rhythm of time and space

 18099_477225745633987_920480742_n

And yet nothing can ever be added to my perfection.

In moments of my tranquillity,
I know it is the Creator
who looks through my eyes, listens through my ears,
and feels through my heart.

I know that it is the endless chain of creation,
and the Sacred Space in me,
that joyfully co-creates,

While it feels, and thinks, and loves, and shares.

I have been crucified on the dead cross of space and time
Yet I live;

And yet no longer I,
but The Essence of Life Itself liveth in me

As the Living Tree of Life
a living bridge
between Mother Earth and Father Sky

I am Infinity’s End

“The Tree of Life” was written, published and © by Transpersonal LifeStreams®, Tasmania, Australia.
The URL’s of this page are http://www.anunda.com/dreaming/tree.htm and http://www.lifestreams.com.au/dreaming/tree.htm

Painting by Richard Quinn

No back to black

“In order to control myself I must first accept myself by going with and not against my nature.”

Bruce Lee

Pillars of light draw much attention. A lot of people see them as a threat to their existence. People get afraid when you hold a mirror in front of them. They are afraid their life will be disturbed in some kind of way…

It looks like they are saying : “I am used to this sleep…to this numbness ! Don’t wake me up !” or “Leave me alone…why even try ?” They don’t ask this important question : “Who am I ?”

Your life is your responsibility. You can always choose and act according to your own feelings. You can always decide for yourself what goes “with” or “against” your own nature !

You can repeat : “I can’t do this !”. You can continue selling to yourself “I am not worthy of…” and do a lifetime of penance or you can start talking positive to your self and start feeling good about yourself.

When you tell your body a lie, your body responds with weakness. It can literally stop you. Stop resisting or postponing the good that comes to you…

We are so used to focus on negative things, whe shy away from all positivity and goodness, we don’t believe in our capabilities anymore. You can make a decision now and stop playing the victim. You have creative powers ! All things already exist as mere possibilities and you can choose what you want to experience.

When you experience negativity, feel blocked, tensed or scared, learn to calm yourself & learn to focus your attention, before these illusions take control over your life. Brush them out of your inner belief system. It can look like a mess at first, but see what jewels you can find in a dust off barn !

Phuro! Be inspired!

 

 

 

The winged horse of the apocalypse

Awakening poem

 

Images speak to the eyes,

They tell what mine sees

And these aren’t lies…

 

 

If I could express

how I feel today,

It would be like this,

A winged horse of the Apocalypse,

 

 

Stripped off the flesh,

nothing but bones

One thing to say :

Carrying my wings,

In a Glorious way.

 

 

Stricken, not beaten,

Wearing my crown,

Goodness is victorious

At the end of times !

 

 

If you believe, 

And I know Who You Are,

Be strong, We are One,

We’ve come this far…

 

 

God has spoken :

“What Love has bound,

Will come to pass,

May Peace prevail on earth

at last”

 

 

Wiena 

Phuro! Be inspired

Let it snow !

“Snow is an attempt of GOD to make the dirty world look clean.”

Iedere sneeuwvlok is uniek en verschillend, een wonderbaarlijke expressie van God, samen weven ze een tapijt en maken alles terug nieuw. Het herinnert er mij aan dat wij, mensen, dezelfde macht hebben om samen iets moois te maken van deze wereld.

Ik hou enorm veel van sneeuw, ik kan het niet laten om net als een kind telkens opnieuw verwonderd te zijn wanneer in de winter terug de eerste sneeuw valt.

Wanneer water sneeuw wordt, worden er mooie hexagonale ijskristallen gevormd. Masaru Emoto, een Japanse onderzoeker, deed hier uitgebreid onderzoek naar en toonde aan dat water geheugen heeft en verandert naargelang de verschillende bronnen waaraan het is blootgesteld.

Emoto maakte door middel van speciale technieken foto’s van ijskristallen, gebruik makend van water dat uit verschillende bronnen kwam en dat aan verschillende omstandigheden werd blootgesteld. Hij concludeerde dat geluiden (muziek, woorden) en beelden (geschreven tekst, foto’s) invloed hebben op de energetische structuur van water.

Hieronder vind je een voorbeeld van water dat is blootgesteld aan verschillende woorden. Zoals je merkt maken woorden van liefde en dankbaarheid mooie gestructureerde ijskristallen terwijl woorden van haat lelijke onsamenhangende structuren maken.

emoto

Gedachten, woorden, gevoelens, intenties en emoties zijn energie en creëren een bepaalde vibratie. Water is enorm ontvankelijk voor deze verschillende vibraties (boodschappen). Deze vibraties zijn zo sterk dat wij de structuur van water kunnen veranderen !

Aangezien wij mensen ook uit 70% water bestaan, kan ons lichaam dus heel gemakkelijk beïnvloed worden door verschillende energieën : woorden, beelden, muziek,…kunnen bij ons “binnenkomen”, kunnen een gevoelige snaar raken, kunnen ons veranderen !

“Jouw mond kan gif spuwen of het kan een gebroken ziel helen.”

Mohammed Qahtani

Water kan je op verschillende manieren energetisch maken, zodat het een helend effect heeft op het menselijk lichaam. Naast woorden kan je ook gebruik maken van gekleurd glas, zonlicht, edelstenen en stemvorken. Mijn favoriete stemvork is 528 hz, deze heeft een heel helend en transformerend effect tot in de diepste cellen van ons lichaam !

20170721_124934

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”

Johan Cruijff

Vind je dit allemaal heel ongeloofwaardig ? Kan je dit amper vatten ? Je hoeft niets van me (en van Dr. Emoto) klakkeloos over te nemen. Test het gewoon uit voor jezelf en ervaar zelf wat dit allemaal betekent. Je kan dit doen door te experimenteren met een plant of met gekookte rijst…ik garandeer jou dat je versteld zult staan van de uitkomst !

Wanneer een pot gekookte rijst met liefde wordt toegesproken blijft deze mooi. Wanneer dezelfde rijst wordt uitgescholden gaat deze na verloop van tijd schimmelen. Wanneer je een kleine plant met liefde behandelt, blijft deze mooi. Wanneer je deze kleine plant haat, gaat deze rotten ! Kijk de volgende keer als je iemand ziet praten tegen planten dus niet raar op !

rijstexperimentjpg

Begint het langzaam binnen te sijpelen en duidelijk te worden, hoe belangrijk de woorden zijn die je uit naar anderen of jezelf en welk effect het heeft op onze lichamen wanneer we haatdragende woorden roepen naar anderen ? Of wanneer we zelf jarenlang “blootgesteld” worden aan negativiteit ? Het maakt ons letterlijk ZIEK !

Phuro! Be inspired!

 

 

Geluk of ongeluk ? Wie zal het zeggen ?

“Als een zwarte kat jouw pad kruist dan is dat een teken dat het dier ergens naartoe gaat.”

Groucho Marx

Zeg je vaak dat je voor het ongeluk geboren bent ? Vit je dikwijls op jezelf en dreig je te verzwelgen in zelfmedelijden ? Merk je eerder het negatieve op dan het positieve ? Blijf je lang hangen in negatieve emoties ? Denk je soms dat je het volledig verneukt hebt en kan je je wel voor het hoofd slaan ? Maak je jezelf wijs dat je moet boeten voor de fouten die je hebt gemaakt ? Zeg je vaak : “het is mijn schuld, mea culpa ?”

Het probleem ligt niet in het erkennen dat je fout was. Je mag gerust zeggen dat je verkeerd bent geweest maar klamp je niet vast aan gevoelens van schuld en schaamte, zo maak je jouw lichaam volledig van de wijs. Schaamte en schuld veroorzaken donkere vlekken in ons energieveld en blokkeren ons voor verdere groei. Het is zelfkastijding en het kan jouw leven totaal overhoop halen, overheersen, zelfs verwoesten ! Stop met deze boetedoening !

Er is geen heilige zonder verleden, er is geen zondaar zonder toekomst. Iedereen maakt fouten, iedereen leert met vallen en opstaan. Vergeef jezelf en vergeef anderen voor de fouten die zij gemaakt hebben. Het zal heel wat ruimte vrijmaken voor andere dingen die er wel toe doen ! Zonde is “missing the mark”, het doel missen, zonde betekent gewoon dat je een foute keuze hebt gemaakt.

Je bent verantwoordelijk voor wat je ziet, je bent verantwoordelijk voor wat je denkt, je bent verantwoordelijk voor wat je voelt, je bent verantwoordelijk voor wat je allemaal gelooft. Zelfs het geloof dat zwarte katten ongeluk brengen…of het geloof dat je niet onder een ladder door mag, het komt allemaal van jou. Wat je ziet in jouw wereld is enkel een reflectie van wat er zich binnenin jou afspeelt. Jouw perceptie van de wereld bepaalt hoe jouw wereld er uitziet.

Alleen door schuld kun je aan het verleden vasthouden. We zien alles in tegenstellingen : goed/slecht, juist/verkeerd, slachtoffer/dader, aanvaller/verdediger maar dit zijn controlerende en bedrieglijke gedachten. We blijven meestal veel te lang stilstaan bij het onrecht dat ons is aangedaan, we zeuren, we klagen, we verwensen en haten diegenen die ons iets aangedaan hebben. Mocht je een andere betekenis geven aan een situatie, zonder het verleden er bij te betrekken en zonder te oordelen, dan zou je zien hoe alles werkelijk is en laat je schuld en andere negatieve emoties geen controle overnemen over jouw “staat van zijn” (die in oorsprong, liefde, vreugde, vrede, vrijheid is).

Het volgende verhaal illustreert perfect wat het belang is van juiste perceptie en hoe je zelf betekenis geeft aan verschillende situaties.

“Een oude Chinese boer heeft enkel één paard om zijn land te bewerken. Op een dag vlucht het paard en verdwijnt het ver in de bergen. De buren van de oude man hebben medelijden met hem. “Hoe erg, wat een ongeluk” zeggen ze in koor. De oude man blijft echter kalm en zegt : “Ongeluk ? Geluk ? Wie zal het zeggen ? Het is niet goed, het is niet slecht. Het enige dat ik weet is dat mijn paard is weggelopen.”

Een week later keert zijn paard terug…gevolgd door een hele kudde wilde paarden ! Weer zijn de buren daar, deze keer om de man te feliciteren met zijn nieuwe rijkdom…wederom zegt de man op kalme toon : “Goed of slecht ? Ongeluk of geluk ? Wie zal het zeggen ? Het enige dat ik weet is dat mijn paard terug is en dat er tien andere bij zijn.”

De enige zoon van de man, die zijn vader ook op de boerderij helpt, besluit de wilde paarden te temmen maar op de eerste dag al, valt hij van één van deze paarden en breekt beide benen. De buren staan er opnieuw en beklagen de man  : “Oh nee, wat een ongeluk !!!” Weer reageert de boer met de woorden : “Goed of slecht ? Geluk of ongeluk ? Wie zal het zeggen ? Het enige dat ik weet is dat mijn zoon beide benen heeft gebroken.”

Een week later krijgt de boer bezoek van soldaten die alle gezonde mannen van het dorp komen oproepen om ten strijde te trekken met het leger. Wanneer ze echter de jonge, nu kreupele man zien, laten ze hem met rust….

Wat is geluk, wat is ongeluk ? Wie zal het zeggen….met de juiste perceptie verandert de vloek wel in een zegen !

Phuro! Be inspired!

Is het nog ver ?

“Walk towards the good in life and one day you will arrive”

Atticus

Het ontwakingsproces is niet allemaal rozengeur en maneschijn. En het is ook moeilijk uit te leggen aan jouw omgeving wat je allemaal meemaakt. Ze kijken jou vaak ongelovig aan : “Waar heeft zij het in godsnaam over ? Ze heeft ze zeker niet allemaal meer op een rijtje !”

Het lijkt soms alsof je al jaren een marathon aan het lopen bent. Je weet dat de eindmeet bestaat, maar deze is nog niet in zicht. Terwijl je aan de eerste kilometers bezig bent en aan een gestaag tempo verder loopt, ben je ervan overtuigd dat je gaat slagen, je ziet je kansen dat je dit tot een goed einde gaat brengen positief in !

Onderweg zijn er mensen die jou aanmoedigen, of die jou voorzien van de nodige drankjes om terug wat meer energie op te doen. Anderen kijken zwijgzaam toe vanaf de zijkant, ze denken : “Waarom loopt die zich nu zo te pletter te zweten ?”, ze zien er het nut niet van in ! Anderen roepen jou misschien na : “Geef het op, je kan beter stoppen, je haalt dit toch niet !”

Je begint te twijfelen aan jezelf en je vraagt je af of je ooit wel de eindstreep zal zien. Je denkt : “Och God wanneer gaat het nu eindelijk stoppen ? Is het nog ver ? Ik ben moe, ik ben afgepeigerd ! Ik kan niet meer ! Help !” Terwijl je in het begin nog een redelijk tempo kon aanhouden, lijkt het nu wel of je een blok aan jouw been meezeult ! Je hebt het gevoel dat je niet meer vooruitkomt, van lopen is er zelfs geen sprake meer !

Kruipend begeef je jou met jouw allerlaatste krachten naar de eindstreep. Je denkt dat je jezelf hebt afgemat door twijfels en zorgen maar je werd ook steeds opgehouden door de negativiteit van anderen, door hun leugens, hun haat, hun angst en ongeloof.

Toch is er iets diep in jou dat jou naar de eindstreep duwt. Iets in jou dat “weet” dat het einde nabij is, iets in jou dat jou de moed en de kracht geeft om verder te gaan. Iets in jou dat erop vertrouwt dat alles goed gaat !

Natuurlijk worden pas aan de finish de prijzen uitgedeeld en kan je dan pas jouw beloning in ontvangst nemen. Het is pas aan de finish dat je opgelucht kunt ademen na die helse inspanning ! Het is pas aan de finish dat je je realiseert dat je het altijd in jou had, het vermogen om dit tot een goed einde te brengen ! Het is pas aan de finish dat je op alles terug kan kijken en dat je beseft dat het de moeite waard was en welgemeend zegt : “Dank u wel God” !

Phuro! Be inspired!

Van inspiratie tot transformatie